En fornuftig foderplan kan sammensættes på mange forskellige måder, og der kan være brug for at tage hensyn til specifikke behov hos den enkelte hest, vilkår i forhold til opstaldningsstedet (fx begrænset plads til opbevaring, antallet af daglige udfodringer eller mulighederne for at fodre med opblødt foder), fysiske problematikker hos hesten, mængden og typen af grovfoder til rådighed – samt selvfølgelig hestens daglige arbejde og træning.

Jeg har i det nedenstående samlet en række forslag til foderplaner, der kan bruges som inspiration til fodringen af netop din hest. Har du spørgsmål eller ønsker en specifik foderplan udarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte mig direkte.

Fodring – keep it simple

Hestens navn*

Ejers kontaktinformationer

Ejer*

Email*

Tlf*

Postnr*

 

Hestens grundinformationer

Race/Type*

Hesten bruges til*

Alder*

Vægt*

Huldvurdering* Meget undervægtigTyndNormalvægtigLet overvægtigFed

Køn* HoppeVallakHingst


Daglig træning*

Tempo Skridt Trav Tölt Galop
MinutterYderligere information (uddyb gerne under "anden relevant information")

Har hesten haft udfordringer med: KolikForfangenhedOvervægtMavesårAllergi (pollen/støv/korn/foder)

Har hesten en eller flere sterotypier: KrybbesætningVæverBoksvandringSpiser træværk

Symptomer på/diagnosticeret med EMS/PPID/PSSM: JaNej

Svært ved at holde huld: JaNej

Tandproblemer: JaNej

Kun hvis hoppe: DrægtigLakterende/diegivende

Anden relevant information
Nuværende foderplan

Grovfoder (kg dagligt):
Øvrigt foder, incl tilskud (gram dagligt):
Analyse på grovfoder: JaNej
- Hvis ja, husk da at fremsende analysen til kontakt@hesteviden.dk

Ønsker til fremtidig foderplan: