Privatlivspolitik – Hesteviden v/ Freja Margry

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Dataforordningen (GDPR) pr 25-05-2018 har vi i det følgende beskrevet, hvornår vi registrerer persondata fra vore kunder – hvordan disse registreres, opbevares og håndteres, samt med hvilket formål.

Formålet hermed er at sikre, at du som kunde har tillid til Hesteviden v/ Freja Margry behandler dine personoplysninger sikkert og forsvarligt, samt ikke anvender dem til andre formål, end du har givet samtykke til.

Nedenstående privatlivspolitik vedrører kunder, samarbejdspartnere, elever (herunder værge/forældre), opstaldere samt parter hos Hesteviden v/ Freja Margry.

1. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger, er:

Freja Margry
Gl. Skovvej 40,
4470 Svebølle

kontakt@hesteviden.dk
Tlf: 22 733 533
CVR-nummer: 36868074

2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger fra vore kunder:
Navn, adresse, postnr. og by, mail, telefonnummer.

Derudover behandler vi følgende personoplysninger om vores kunder:
Virksomhedsnavn, navne på kontaktpersoner, virksomhedsadresse, postnr. og by, mail, og virksomhedstelefon nr, bankoplysninger, købshistorik, og CVR nr.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
Vi modtager ikke personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv.

4. Vi bruger personoplysninger til følgende formål
– Ved køb i webshop
– Ved henvendelse / kommunikation på email samt telefon
– Ved kontrakt underskrift (opstaldning, undervisning, part samt hest i træning)
– Ved tilmelding til nyhedsbrev
– Ved fakturering. Herunder bogføring og regnskab
– Ved tilmelding til kurser & foredrag
– Ved journalskrivning (hest samt rytter)

Personoplysninger om kunder og mulige kunder bruger vi kun i forretnings- og markedsføringsøjemed.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
– Pensopay (betalingsgateway for sikekr betaling på webshop)
– pakkelabels.dk (ved køb af forsendelse i webshop)

Inden vi videregiver dine personoplysninger, vil vi i hvert enkelt tilfælde, indhente dit samtykke hertil.

Vi har med alle vores kunder indgået en Databehandleraftale, der indeholder vores instruks til kunden om behandling af dine personoplysninger.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 3 måneder efter sidste henvendelse. Nogle personoplysninger gemmer vi i længere tid. Det gælder:

– Ved fakturering og bogføring gemmes oplysninger i 5 år jvf. gældende lovgivning.
– Ved journalskrivning (hest samt rytter) gemmes oplysninger i 1 år, for det tilfælde at yderligere behandling og opfølgning skulle være nødvendig.

7. Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
– Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
– Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
– Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
– Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
– Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via kontakt@hesteviden.dk. Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via mail.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.

 

X